Απαντήσεις Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών


Απαντήσεις Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΘΕΜΑ Α1.

α. σελ. 77 «Οι πεδινοί είχαν…στους μικροκαλλιεργητές.»

β. σελ. 86 «Το μοναδικό νέο…διαλύθηκε το 1908.»

γ.  σελ. 93 «Πράγματι, στα μέσα του 1910…στους Φιλελευθέρους.»

Α2.

α) Σ

β) Λ

γ) Λ

δ) Σ

ε) Λ

Β1. Σελ. 26-27 «Το πιστωτικό σύστημα…κοινωνικών ομάδων.»

Σημείωση: η παράγραφος «Με την ίδρυση … τοκογλυφίας» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περιληπτικά ως εισαγωγή.

Β2. Σελ. 104 – 105: «Στην πολιτική πρακτική … αντίπαλη παράταξη».

Σημείωση: η παράγραφος «Κατά την περίοδο … παραχωρηθεί γη» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περιληπτικά ως εισαγωγή.

Γ 1.

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 53 «Το 1927, με αφορμή…από τη Νέα Υόρκη το 1929.»

Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:

ΚΕΙΜΕΝΟ Α:

  • 14 Μαΐου 1928 άρχισε τη λειτουργία της η Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Ταυτόχρονα ξεκίνησε στην Ελλάδα η εφαρμογή του κανόνα του χρυσού συναλλάγματος, όπου η δραχμή συνδεόταν με την αγγλική λίρα.
  • Έτσι, η νομισματική κυκλοφορία εξαρτιόταν από τις διακυμάνσεις των συναλλαγών της χώρας με το εξωτερικό.

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 54 «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης…είχε και θετικά στοιχεία.» (Η πρώτη παράγραφος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή.)

Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:

ΚΕΙΜΕΝΟ Β:

  • 1931-1932 η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, προσπάθησαν να αποτρέψουν την ελεύθερη μετατρεψιμότητα της δραχμής, που συνεπαγόταν την υποτίμηση της δραχμής κι έτσι τη δυσκολία εξυπηρέτησης του εξωτερικού δημόσιου χρέους.
  • Η απομάκρυνση από την ελεύθερη μετατρεψιμότητα, ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου με κάποιους περιορισμούς που επιβλήθηκαν.
  • Οι περιορισμοί είχαν ως επακόλουθο την αντικατάσταση του διοικητή της Τράπεζας, Αλέξανδρου Διομήδη, επειδή θεωρήθηκε ότι τις παραμονές της επιβολής των συναλλαγματικών περιορισμών, επέτρεψε σε μεγάλους βιομηχάνους να εξάγουν κεφάλαια.
  • Η Ελλάδα όμως δεν απομάκρυνε τη μετατρεψιμότητα κυρίως λόγω της οικονομικής σκέψης που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στη χώρα.

Δ1. α. Σχολικό βιβλίο σελ.66 «Σε αντίθεση … συναίσθημα των Ελλήνων» και σελ.67-68 «Το ιδιαίτερο πρόβλημα … αντιπολίτευση»

Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

-Το ρωσικό κόμμα υποστήριζε την ορθόδοξη μοναρχία, τη συμφιλίωση με την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης καθώς και τον καθορισμό περισσότερων εξουσιών της εκκλησίας μέσα στο κράτος.

-Στηριζόταν στη εύνοια του βασιλιά και τάσσονταν υπέρ της απολυταρχίας και υπέρ μιας πιο φιλελεύθερης μορφής συνταγματισμού.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

-Σε πολιτικό επίπεδο το ρωσικό κόμμα υποστήριζε τα εθνικά δίκαια και προβάλλονταν ως προστάτης των χριστιανών.

-Όσοι τάσσονταν με το ρωσικό κόμμα διατυμπάνιζαν ότι η Ρωσία θα απομακρύνει τους Τούρκους από τη Ελλάδα, τη Βαλκανική και την Ανατολή.

-Οι θέσεις του κόμματος ήταν συντηρητικές και δεν προέβλεπαν Σύνταγμα.

β. Σχολικό βιβλίο σελ.66 -67 «Με το κόμμα αυτό … ψήφιση συνταγμάτων»

Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

-Οι Έλληνες έμποροι προσανατολίστηκαν πολιτικά προς το ρωσικό κόμμα εξαιτίας του εμπορίου που ανέπτυξαν στη Μαύρη θάλασσα και του πλούτου που προέκυψε από αυτό.

ΚΕΙΜΕΝΟ  Δ

– Οι λαϊκές τάξεις, κοσμικοί και κληρικοί, τάσσονταν με το ρωσικό κόμμα.

-Διεύρυνση της λαϊκής βάσης του κόμματος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΟΥ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ