Απαντήσεις στα θέματα Κοινωνιολογίας Γεν. Λυκείου


Απαντήσεις στα θέματα Κοινωνιολογίας Γεν. Λυκείου

Επιμέλεια Θεμάτων: Παπαπετρίδου Μάρω

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α . Λ (σελ.57 «Με την προσέγγιση…και το εγώ.»)

β.  Σ (σελ. 146 «Βέβαια, οι ομάδες…μετεξελιχτούν σε κόμματα.»)

γ.  Σ (σελ. 18 «Πίστευε ότι…μελέτη του.»)

δ.  Λ (σελ. 112 «Οι εφαρμογές του τεïλορικού…του χειρωνακτικού προσωπικού.»)

ε.  Σ (σελ. 114 «Πραδείγματα ευέλικτων…η τηλεργασία.»)

Α2.

  1. α (σελ. 99 «Ο Γάλλος κοινωνιολόγος…σε βάρος των υπολοίπων.»)
  2. β (σελ. 128 «Η δημιουργία συνεπώς…ανακατανομή του πλούτου.»

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Σελ. 23 «Ο Ε. Γκόφμαν … μπροστά στο κοινό.»

Β2.

Σελ. 38 «Το περιεχόμενο της ανάπτυξης ποικίλλει.» (ως εισαγωγή). Και στην ίδια σελίδα «Άλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών…για την παγκόσμια κοινωνία.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ

Γ 1. Σελ. 148 «Με τον όρο…εκλογικές διαδικασίες.». και σελ. 152 «Με τον όρο…στους διάφορους  θεσμούς.»

Γ2. Σελ. 153 «Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης…σημαίνει συνενοχή).»

Γ3. Σελ. 154 «Οι κυβερνώντες με την … η αντιπροσωπευτική δημοκρατία.»

ΘΕΜΑ Δ

Δ 1.

Σελ. 20 «Ο Γερμανός Κοινωνιολόγος…στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες.» και σελ. 19 «Ο Γάλλος κονωνιολόγος Ντυρκέμ…αγαθών και υπηρεσιών.»

Δ2.

Σελ.  134 «Η δημιουργία του κράτους…ιεραρχίας αρμοδιοτήτων.»

Δ3.

Σελ.  61 «Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ…ενώνει τους ομοθρήσκους.» και σελ. 61 «Σύμφωνα με τη σύγχρονη…προγράμματα για νέους.»