Απαντήσεις στα Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας Ενιαίου Λυκείου


Απαντήσεις στα Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας Ενιαίου Λυκείου

Α1 

Κατά τον συγγραφέα η τέχνη του διαβάσματος συνιστά αυτόβουλη ενέργεια . Επίσης, αυτή αποτελούσε ευεργετική ενασχόλησή για τον ίδιο σε περιόδους εφηβικών ασθενειών χωρίς όμως να τη χρησιμοποιεί έχοντας ως σκοπό την αυτοπροβολή του. Επιπλέον, η ανάγνωση τού προκαλούσε  την αγωνία της ολοκλήρωσης ενός βιβλίου καθώς και αισθήματα στοργής, αυτοπεποίθησης και νοητής επικοινωνίας με τους συγγραφείς. Καταληκτικά ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η λογοτεχνία αναπτερώνει ψυχικά τον αναγνώστη, παρέχοντάς του θάρρος/ ενθαρρύνοντάς τον.

Β1

Α. Λ (προσωπικά το θεωρώ μία δημιουργική ενασχόληση)

Β.Λ (οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια της μέρας)

Γ.Λ (Το γράφειν συνειδητό ή όχι ωραία…καταβάλλει)

Δ.Λ (μέσα στην ιστορία του κόσμου…γράφουν)

Ε.Σ (και να η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας. Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή, κείμενο 1/αποτελεί την έσχατη ακραία παρηγοριά για τη θνητότητα…καταβάλλει, κείμενο 2)

Β2. α

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ:

-το θυμάμαι ακόμα: Χρησιμοποιείται η παύλα για να προσδοθεί έμφαση στη μεγάλη προσπάθεια του συγγραφέα να αναγνώσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο.

-τι ειρωνεία! : με τη χρήση του θαυμαστικού εκφράζεται η έκπληξή του για το γεγονός πως  μπορεί ακόμα να εξασφαλίζει χρόνο για ανάγνωση.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ:

γιατρεύουν την ψυχή: με τη χρήση της μεταφοράς, εκφράζεται με παραστατικότητα ότι η λογοτεχνία ασκεί θετική επιρροή στον ψυχισμό του αναγνώστη.

κανένα ιός δεν θα τη μεταλλάξει: με τη χρήση της μεταφοράς, εκφράζεται ότι η αξία της λογοτεχνικής ανάγνωσης είναι διαχρονική και αδιάβλητη

Β2. β.

Χρησιμοποιείται η ρητορική ερώτηση προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και να προβληματιστεί ο αναγνώστης του κειμένου σχετικά με την επιμονή των συγγραφέων προς το έργο τους. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο προσδίδονται αμεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο.

Β3.Οι άνθρωποι που κατορθώνουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο να επιτύχουν τους στόχους τους, μέσω της συγγραφής, αποκτούν μια θέση στην αιωνιότητα, υπερνικώντας την πάροδο του χρόνου. Ομοίως, και στον τομέα των επιστημών , των τεχνών και της θρησκείας, οι ικανοί έχουν κατορθώσει να καταστήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τους γνωρίσματα, μέσω της μονιμότητας που παρέχει ο γραπτός λόγος.

Γ. Το θέμα του ποιήματος είναι η διασταύρωση/σχέση της ζωής με την ποίηση. Για να αποτυπωθεί το θέμα αυτό , χρησιμοποιούνται σχήματα λόγου, όπως επαναλήψεις (για πράγματα), για να προσδοθεί έμφαση. Ειδικότερα, η ποίηση  εμφανίζεται, για να απαντηθούν απορίες, για να ερμηνευθούν γεγονότα που προκαλούν έκπληξη, για να εξηγηθούν το εφήμερο ,το παρωχημένο και οι αδυναμίες για επίτευξη στόχων. Ακόμα, η ποίηση συνδέεται με τα βιώματα του ανθρώπου, είτε επιτυχή είτε ανεπιτυχή αλλά και την απόρριψη των ευθυνών του. Ακόμα, αξιοποιούνται μεταφορές (πράγματα που σάπισαν, ονειρεύτηκες) ώστε να αποκτήσει παραστατικότητα, ζωντάνια και αισθητική τέρψη το κείμενο. Επίσης, χρησιμοποιείται το β’ ενικό πρόσωπο (αναρωτιέσαι, αντικρίζεις κ.α.) προσδίδοντας διαλογικό χαρακτήρα, αμεσότητα , ζωντάνια και οικειότητα. Τέλος, αξιοποιείται η χρήση αποσιωπητικών (και κάποτε, μία στις χίλιες, πραγματώθηκαν…) , ώστε να αναπτυχθεί ο προβληματισμός του αναγνώστη.

Προσωπικά, εκτιμώ την ποίηση καθώς αυτή διευρύνει τους πνευματικούς μου ορίζοντες, ευαισθητοποιώντας με, αναμφίβολα, σχετικά με ζητήματα κοινωνικά. Μέσω αυτής αποφορτίζομαι από το άγχος της καθημερινότητας ενώ ταυτόχρονα οξύνεται η κριτική μου σκέψη για ιστορικές περιόδους, κατηγορίες ανθρώπων και τοποθεσιών που προηγουμένως δεν είχα αναλογιστεί σχετικά με αυτές.

Δ.

Ο φίλος μου…το βιβλίο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Στη σύγχρονη εποχή ολοένα και αυξάνονται οι αναγνώστες των βιβλίων. Ωστόσο αρκετοί είναι οι νέοι που αδιαφορούν για τη λογοτεχνική ανάγνωση, θεωρώντας τη πολυτέλεια σε μία αμιγώς χρησιμοθηρική κοινωνία. Η δική μου σχέση , όμως, με το βιβλίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία αποφόρτιση από το άγχος της καθημερινότητας καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν την σχέση μου με αυτό.

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Αρχικά, το βιβλίο αποτελεί όργανο το οποίο αποτυπώνει την ανθρώπινη σκέψη και διαδίδει τη γνώση ακόμα και στις επόμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο, έχει βελτιωθεί αρκετά η κριτική μου ικανότητα , ώστε λαμβάνω συχνά αποφάσεις που είναι ωφέλιμες για τη ζωή μου.

Επίσης, η ανάγνωση βιβλίων είναι ωφέλιμη καθώς μέσω αυτού μπορώ να ταξιδεύω σε εποχές και μέρη που «πρακτικά» είναι αδύνατο να το πραγματοποιήσω. Επίσης, μέσω αυτών αποφορτίζομαι από τις υποχρεώσεις που ταλανίζουν την καθημερινότητά μου καθώς και το άγχος που τη διέπει.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Η ανάγνωση βιβλίων, όμως, διαδραματίζει για εμένα έναν ιδιαίτερο αλλά αντιφατικό ρόλο σχετικά με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μου. Ποιες είναι οπότε οι ωφέλειες του στη γενικότερη διαχείριση του ελεύθερου μου χρόνου;

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:

Είναι ανάγκη να σημειώσω ότι η καθημερινή μου ζωή χαρακτηρίζεται από πολλές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα, όντας μαθητής με αυξημένα καθήκοντα, έχω αναγκαστεί συχνά να αποχωριστώ αυτήν την αγαπημένη μου δραστηριότητα, ώστε να αφιερώσω πολύ χρόνο στη μελέτη των μαθημάτων μου.

Ωστόσο, το βιβλίο με έχει ωθήσει στο να περιορίσω σε πολύ μεγάλο βαθμό τον χρόνο που αφιερώνουν πολλά άτομα της ηλικίας μου σε δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι τόσο ωφέλιμες, όπως η νόθη ψυχαγωγία (υπερβολική παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών με ανούσιο περιεχόμενο, προσκόλληση στο διαδίκτυο).

Ακόμα, προσπαθώ όσο το δυνατόν πιο πολύ να αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου παρέχονται , ώστε να ασχοληθώ με το βιβλίο. Για αυτόν τον λόγο, σε περιόδους κατά τις οποίες τα σχολικά μου καθήκοντα παύουν, όπως σε περιόδους διακοπών, ασχολούμαι με την ανάγνωση.

(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το επιχείρημα του «νεκρού χρόνου», όπου ο μαθητής θα μπορούσε να ισχυριστεί πως διαβάζει βιβλία στα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στην έναρξη ή λήξη της ημέρας του.)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Καταληκτικά, εκτιμώ πολύ το βιβλίο, παρόλο που η σχέση μου με αυτό θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρή. Επομένως, ελπίζω όλοι να ασχοληθούμε με το βιβλίο, διότι με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούμε σε ποικίλα επίπεδα.

Ο/Η αρθρογράφος

Επεξεργασία Θεμάτων: Ελευθεριάδης- Οικονόμου