Αιτήσεις για την Πυροσβεστική


Αιτήσεις για την Πυροσβεστική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Πληροφορίες:

1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) www.fireservice.gr

2) Kατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα 3) 2132157698 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)