ΕΠΑΛ

Στα Φροντιστήρια ΔΟΜΗ δημιουργήσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για κάθε τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων.

Λειτουργούν τμήματα ΕΠΑΛ από την Α Λυκείου με 5-8 μαθητές με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα Μαθηματικών,  Νέων Ελληνικών και Φυσικής.

Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε κενά των Μαθηματικών και των  Νέων Ελληνικών και να θέσουμε τις σωστές βάσεις στα μαθήματα αυτά τα οποία εξετάζονται και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στα  Φροντιστήρια ΔΟΜΗ οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες ικανές να τους διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση σε ανώτερες και ανώτατες σχολές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τάξεις Β & Γ Λυκείου όπου διδάσκονται και τα μαθήματα ειδικότητας, διασφαλίζοντας την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ – ΟΜΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 5-8 ΜΑΘΗΤΩΝ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!