Διεύθυνση Σπουδών

Στα Φροντιστήρια “ΔΟΜΗ” πρωταρχικό ρόλο καταλαμβάνει η κατάκτηση της γνώσης και κατ’επέκταση η επιτυχία. Για τον λόγο αυτό τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται από μεθοδικότητα και οργάνωση.

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου αλλά και οι πεπειραμένοι και εξειδικευμένοι καθηγητές, παρέχουν σε κάθε μαθητή μεμονωμένα, το απαραίτητο προσωπικό ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

  • Στα φροντιστήριά μας, διδάσκουν οι καλύτεροι καθηγητές, τους οποίους επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια και αξιολογούμε συνεχώς.

 

  • Οι καθηγητές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και στα διαδικτυακά μαθήματα και στη χρήση όλων των απαραίτητων «εργαλείων» της ψηφιακής τάξης, τα οποία διευκολύνουν την εμπέδωση του μαθήματος και την αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή.

Τα Φροντιστήρια “ΔΟΜΗ” συνεργάζονται με ειδικό Ψυχολόγο για τη διαχείριση άγχους και την παροχή βοήθειας και ψυχολογικής στήριξης στους μαθητές.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο: Τμήμα Γεωλογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Τμήμα Μαθηματικό, Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ειδίκευση στη Γεωφυσική

Πρακτική στο Ινστιτούτο Αντισεισμικών Κατασκευών.

Ψηφιακή Χαρτογράφηση Κρήτης με χρήση GIS

Καθηγήτρια στο Φροντιστήριο