Γ’ Λυκείου Σπουδές Υγείας

Τα Φροντιστήρια “ΔΟΜΗ” με τους πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους καθηγητές, ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνουν τον διετή κύκλο σπουδών, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την πραγματοποίηση των τελικών επαναλήψεων.

Στη  ΔΟΜΗ θα βρείτε:

  • Ενισχυτική διδασκαλία.
  • Ατομικά και ομαδικά διαγωνίσματα, καθώς και διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Σύμβουλο Ψυχολόγο για τη σωστή διαχείριση του χρόνου, αλλά και του άγχους.