Β’ Λυκείου Θετικές Σπουδές

Στα Φροντιστήρια ΔΟΜΗ ξεκινά ο διετής κύκλος σπουδών, ο οποίος βασίζεται στα μαθήματα της Β’ Λυκείου αλλά και στην προετοιμασία της Γ’ Λυκείου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας, που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου, είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου μελέτης, ώστε αυτή να γίνει πιο αποδοτική.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Στη ΔΟΜΗ η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας.

Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου, τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Στη  ΔΟΜΗ θα βρείτε:

  • Ενισχυτική διδασκαλία.
  • Ατομικά και ομαδικά διαγωνίσματα καθώς και εξετάσεις προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Σύμβουλο Ψυχολόγο για τη σωστή διαχείριση χρόνου αλλά και άγχους.
  • Οδηγό Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Τμήματα Υψηλών Στόχων 5-7 μαθητών.

Από το 1979 οδηγούμε τους μαθητές σε διαδρομές επιτυχίας.