Α’ Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα. Το πρόγραμμά μας εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για τα απαιτούμενα μαθήματα της Α Λυκείου.

Στην τάξη αυτή μπορούν ακόμη να αναπληρωθούν κενά για τους μαθητές που δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα του Γυμνασίου. Εδώ τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τις επιλογές και να προσανατολίζονται για τις μελλοντικές σπουδές τους , ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.

Πέρα από το βασικό πρόγραμμα σπουδών και θέλοντας να διασφαλιστεί η επιτυχία των μαθητών δίνουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης 2 ακόμη βασικών μαθημάτων εμβάθυνσης για τις επόμενες τάξεις: Μαθηματικών και Φυσικής (προαιρετικά).

Λόγω των πολλών δραστηριοτήτων των μαθητών της Α Λυκείου, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΔΟΜΗΣ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Η βελτίωση των μαθητών μας είναι καθημερινή και θεαματική.

Στη  ΔΟΜΗ θα βρείτε:

  • Ενισχυτική διδασκαλία.
  • Ατομικά και ομαδικά διαγωνίσματα.
  • Σύμβουλο Ψυχολόγο για τη σωστή διαχείριση χρόνου αλλά και άγχους.
  • Οδηγό Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Τμήματα Υψηλών Στόχων 5-7 μαθητών.

Από το 1979 οδηγούμε τους μαθητές σε διαδρομές επιτυχίας.