Γυμνάσιο

Στα ΦροντιστήριαΔΟΜΗ λειτουργεί πρόγραμμα προετοιμασίας για τις τάξεις Α, Β και Γ  Γυμνασίου.

Στόχος μας είναι να θέσουμε τις βάσεις για το Λύκειο και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στις Θετικές Επιστήμες.

Η τακτική επικοινωνία, η συνεργασία με τους γονείς και η λεπτομερής ενημέρωση αποτελεί βασικό μέλημά μας για την ολοκληρωμένη πρόοδο των μαθητών.

Το πρόγραμμα μας για το Γυμνάσιο, αποσκοπεί στην εισαγωγή των εννοιών στα μαθήματα των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Ελληνικής Γλώσσας διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο χωρίς κενά.

Η βελτίωση των μαθητών μας είναι καθημερινή και θεαματική.

Στη  ΔΟΜΗ θα βρείτε:

  • Ενισχυτική διδασκαλία.
  • Ατομικά και ομαδικά διαγωνίσματα.
  • Σύμβουλο Ψυχολόγο για τη σωστή διαχείριση χρόνου αλλά και άγχους.
  • Οδηγό Σπουδών και Σταδιοδρομίας

 

Τμήματα Υψηλών Στόχων 5-7 μαθητών.

Από το 1979 οδηγούμε τους μαθητές σε διαδρομές επιτυχίας.