Είσοδος Χρήστη

Το φροντιστήριο

Τα φροντιστήρια ΔΟΜΗ αποτελούν την επιτυχημένη συνέχεια του φροντιστηρίου Νέο Πυθαγόρειο, που ιδρύθηκε το 1979 στην Άνω Ηλιούπολη, από τον Γιώργο Κομελίδη.Τα Φροντιστήρια Δ 0 Μ Η είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πορείας στο χώρο της εκπαίδευσης και συσσωρευμένης πείρας. Ο απώτερος στόχος και η φιλοδοξία των συντελεστών του φροντιστηρίου είναι η ουσιαστικότερη προσφορά στον υποψήφιο φοιτητή, πέρα από τα συμβατικά και παραδοσιακά πρότυπα.

Μεταφέροντας μια νέα αντίληψη για την φροντιστηριακή συμβολή στην εκπαίδευση, είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία γνωρίζοντας αυτά που μπορεί να προσφέρει η Δ Ο Μ Η σε κάθε υποψήφιο.

Οι συντελεστές των Φροντιστηρίων Δ 0 Μ Η είναι καθηγητές με πολύχρονη πείρα, συγγραφικό έργο και αποκλειστική ειδίκευση στο αντικείμενο τους, γνώστες των προβλημάτων και των αναγκών των υποψηφίων.

Σε τμήματα ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ή ΕΞΑΜΕΛΗ και ΟΚΤΑΜΕΛΗ. Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα του ιδιαίτερου μαθήματος, προσωπική και άμεση επαφή καθηγητή και μαθητή, διαρκή παρακολούθηση της ατομικής του πορείας , ενώ παράλληλα επιτρέπει στο μαθητή να αξιοποιήσει θετικά την άμιλλα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ομογενούς τμήματος.

Η συγκρότηση τμημάτων γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια, παράγοντας απαραίτητος για την εξέλιξη κάθε μαθητή, αλλά και του τμήματος συνολικά.

Η παρακολούθηση της επίδοσης και της παρουσίας του μαθητή στο φροντιστήριο είναι διαρκής.

Η ολοκλήρωση της ύλης γίνεται έγκαιρα, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεων.

Εντατικά προγράμματα διαγωνισμάτων. Τα διαγωνίσματα γίνονται ανά εβδομάδα σε ώρες και ημέρες πέραν του βασικού προγράμματος και προσφέρουν τη δυνατότητα της εμπέδωσης της ύλης που έχει διδαχτεί αλλά και του ελέγχου των γνώσεων του μαθητή.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του καταχωρούνται στον υπολογιστή. Γίνεται έτσι στατιστική ανάλυση της προόδου του και ενημέρωση για βελτιωτικές μεθόδους στη περίπτωση που διαπιστώνεται πρόβλημα. Όλα τα στοιχεία γνωστοποιούνται με άμεση επαφή στους γονείς σε μηνιαία βάση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας